Voordrachtformulier Talent


Voordrachtformulier CommunicatieTalent 2019

Misschien wordt jouw voorgedragen kandidaat wel CommunicatieTalent van het Jaar! Om hem of haar een handje te helpen, willen we je graag verzoeken onderstaand voordrachtformulier zo volledig en zorgvuldig mogelijk in te vullen. Lees daarom de criteria eerst goed door. Het ingevulde voordrachtformulier is medebepalend voor de eerste selectie. Het inzenden van de voordrachtformulieren is mogelijk tot en met 21 maart 2019.
  • Motivatie

  • Criteria

  • Online gegevens

  • Voordracht door

  • Upload bestand