Procedure


De selectiecommissie selecteert minimaal vijf en maximaal tien kandidaten voor de longlist voor de twee prijzen Communicatieman/vrouw van het Jaar en het CommunicatieTalent van het Jaar. Daarnaast mogen kandidaten zichzelf voordragen of voorgedragen worden.

Voordrachtformulieren
Alle inzendingen die via de voordrachtformulieren bij de selectiecommissie ingediend worden, worden meegenomen in de eerste selectie. Uit alle inzendingen selecteert de selectiecommissie minimaal vijf en maximaal tien kandidaten voor de longlist.
De selectiecommissie maakt voor elke kandidaat op de longlist een schriftelijke beoordeling, evenals een adviesrapport over de gehele longlist.

De longlist wordt met welbevinden van alle kandidaten online gepubliceerd.

Jury
De jury maakt op basis van de informatie verkregen van de selectiecommissie een keuze om minimaal drie en maximaal vijf kandidaten voor de Communicatieman/vrouw uit te nodigen voor een persoonlijk beoordelingsgesprek. Op basis van deze gesprekken bepaalt de jury wie er doorgaan naar de finale. De jury maakt op basis van de longlist met de kandidaten voor het CommunicatieTalent en de verkregen informatie van de selectiecommissie een keuze voor drie CommunicatieTalent-finalisten.

CommunicatieTalent
De kandidaten op de longlist worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek bij Yacht. Op basis van deze gesprekken geeft de selectiecommissie een advies aan de jury om drie kandidaten door te laten gaan naar de finale.