Tafelgesprek: De smart cities van de toekomst


-

Markeren en Delen

Jos van Winkel

Het is niks nieuws, de wereld en haar bewoners raken meer en meer digitaal verknoopt. De enorme hoeveelheid data die beschikbaar is, kan worden ingezet om het (samen)leven prettiger te maken. Slimme lantaarnpalen, verkeersbewegingen binnen de stad, diensten voor inwoners op maat… de mogelijkheden zijn legio. Maar er liggen ook veel fundamentele vragen. Hoe verhouden de kansen zich tot privacy? Wie is eigenaar van de data die een stad genereert? In hoeverre mag en kun je gebruikmaken van de data om effectief te communiceren met doelgroepen? En hoe kunnen data-analisten goed (beter?) samenwerken met communicatieprofessionals binnen gemeenten?

Jos van Winkel gaat in gesprek met *drie gasten die vanuit hun eigen perspectief en ervaring keuzes maken. Soms is de keuze helder en goed te maken, vaker is het een spannend traject van vallen en opstaan, omdat de ontwikkelingen heel snel gaan. Centrale vraag aan de gesprekstafel: wat komt er op onze gemeenten af en wat is de rol die communicatie kan of moet spelen in de digitale stad van de toekomst? *De tafelgasten worden binnenkort bekend gemaakt