Fasterclass Slimme communicatiecoalities bouwen


21 juni 2018 13:35 - 14:35

Markeren en Delen

Harry Louwenaar

Samenwerken. Verbinden. Coalities. Allianties. Netwerken. Zwermen. Het zijn begrippen van deze tijd die we ook op C-DAY ongetwijfeld veel zullen horen. Organisaties (en dus mensen) zullen meer en meer gaan samenwerken, of ze nu willen of niet. Omdat de opgaven te groot of te ingewikkeld zijn om alleen op te lossen. En omdat je samen meer kunt en verder komt dan in je eentje. Tot zover de theorie.

In de praktijk blijkt samenwerking knap lastig. Ook in communicatief opzicht. Hoe blijf ik als organisatie zichtbaar in het collectief? Hoe markeer ik mijn eigen bijdrage aan het succes? Hoe behoud ik mijn identiteit in het collectief? Hoe werk ik aan een vitale samenwerking waarin kennis stroomt en mensen stralen?

In deze fasterclass vertelt Harry Louwenaar over ‘slimme communicatiecoalities’; communicatieve samenwerkingsverbanden waarin overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven samenwerken aan een collectief doel. In de workshop aandacht voor de (kansrijke) positie van communicatieprofessionals, succes- en faalfactoren en voorbeelden uit de praktijk. Onder meer vanuit de programma’s Ruimte voor de Rivier (waterveiligheid), de Nieuwe Hollandse Waterlinie (erfgoed), en Smart Mobility (mobiliteit).

Harry biedt een even strategische als praktische benadering om vanuit je communicatieve rol en verantwoordelijkheid communicatiecoalities te smeden. En biedt uiteraard alle gelegenheid om ervaringen en opvattingen uit te wisselen. Want samen komen we verder.