Profiel van de communicatieprofessional van de toekomst


-

Markeren en Delen

Iris van Vliet
Maike Simon – de Vocht

Heeft de beginnende communicatieprofessional nog steeds hetzelfde profiel als tien jaar geleden? Of zijn er ontwikkelingen in het vakgebied en in de maatschappij geweest die dit anders maken?

Natuurlijk, de maatschappij is veranderd en van de beginnende professional wordt tegenwoordig verwacht dat hij wendbaar, adaptief en innovatief is. Niet langer analoog in het vergaren van zijn kennis, maar steeds meer op zoek naar zijn eigen bronnen, kanalen en uitdagingen. Maar hoe gaat het onderwijs daarmee om?

De 14 communicatieopleidingen in Nederland hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw landelijk profiel. Dit profiel beschrijft hoe de toekomstige startende communicatie- professional eruit ziet. Op basis van de Beroepsniveau Profielen van Logeion is dit profiel inhoud gegeven. Het profiel is meer dan voorheen gebaseerd op de groei van het individu als communicatieprofessional. In deze fasterclass zal het Landelijk Overleg Communicatieopleidingen met het beroepenveld in gesprek gaan hoe die nieuwe, toekomst bestendige, wendbare, adaptieve en innovatieve startende professional eruit gaat zien. Praat je mee?