Online impact maken met digital public affairs


-

Markeren en Delen

Chéline Ruhof
Rens Koele

Hoe zet je online kanalen in om (politieke) stakeholders te bereiken rondom een issue? Hoe creëer je bij deze doelgroep agendasetting met behulp van social media? En hoe zorg je ervoor dat een issue evenwichtig belicht wordt?
Vanuit Omnicom PR Group nemen Jacques Bettelheim, Director Public Affairs, en Chéline Ruhof, lead consultant Social & Innovation, je mee in de wereld van digital public affairs.

We delen welke uitgangspunten je mee kunt nemen in je strategie in 2020, maar daarnaast loop je ook deze sessie uit met drie hele concrete tactische take aways: welke rol Twitter kan innemen, het belang van SEO voor public affairs en wat je met Wikipedia zou moeten.

 * Voor deze bijeenkomst hanteren we dit als definitie: Het specialisme public affairs richt zich op het aangaan van de dialoog met politieke en maatschappelijke stakeholders, om kennis uit te wisselen, meningen te helpen vormen met die kennis en vervolgens het komen tot handelen te stimuleren.