Fasterclass Renske Bouwknegt – Nieuwe perspectieven door service design


21 juni 2018 13.35 - 16:05

Markeren en Delen

Renske Bouwknegt

Bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeentes, ministeries. Ze zijn voortdurend bezig te vernieuwen en verbeteren. De filedruk moet omlaag, het studiesucces omhoog, de burger moet participeren en de zelfredzaamheid moet gestimuleerd worden. Maar wat leidt de uitvoering van deze plannen vaak tot een teleurstelling! Klanten herkennen de bedachte waarde van de oplossing niet en de zelfredzame burger weet zich geen raad.

Veel van deze teleurstellingen zijn te voorkomen door veel meer tijd te investeren in het begrijpen. Begrip van het vraagstuk, dieperliggende oorzaken en achterliggende verbanden. Begrip van mensen – stakeholders, hun context, leef-en denkwereld. Dit begrip biedt ruimte voor werkelijk nieuwe perspectieven.

Wat als we vrachtwagenchauffeurs niet iets willen leren wat ze nog niet kunnen, maar ze iets bieden wat hun beroepstrots versterkt? Wat als we veilig fietsen voor ouderen niet langer aanleren in een cursus, maar bespreken tijdens de klaverjasavond? Wat als we het werven van studenten niet opvatten als een marketingvraag, maar het studiekeuzeproces als een gedragsreis?

Nieuwe perspectieven vinden – en vertalen naar oplossingen. Dit vraagt om nieuw denken en anders doen. In dit uur gaat Renske Bouwknegt in op het service design-gedachtegoed. Service design-thinking is een holistische, klantgerichte benadering. Echt begrip van klantbehoeften is het startpunt. Renske laat zien hoe deze ontwerppraktijk kan bijdragen aan de oplossing van vraagstukken in het sociale domein.