Fasterclass Burgerparticipatie: kiezen of delen?


21 juni 2018 15:05 - 16:05

Markeren en Delen

Elise de Groot
Jasper Ludolph
Terry de Zoete

De uitvoering van publieke taken verloopt steeds minder via hiërarchische aansturing en steeds meer via het beïnvloeden van netwerken van samenwerkende partijen en personen die zich rond een onderwerp, casus, taak of dossier verenigen. Enerzijds eisen organisaties, kennisinstellingen en (groepen) burgers eisen steeds meer inspraak, anderzijds zien bestuurders dat het betrekken van de omgeving steeds belangrijker wordt voor de kwaliteit en legitimiteit van hun besluiten. Het ontwikkelen en realiseren van nieuw beleid wordt daardoor steeds vaker een interactieve inspanning.

Burgerparticipatie via interventies en on- en offline communicatiemiddelen brengt echter lang niet altijd het verwachte resultaat. Participatietrajecten worden namelijk vaak als geïsoleerde activiteiten gezien en onvoldoende verweven met de context en het primaire proces waarmee zij verbonden zijn.

Tijdens deze fasterclass vertelt programmamanager Terry de Zoete van de Provincie Noord-Brabant over de potentie, valkuilen en successen van het betrekken van de omgeving bij het realiseren van organisatiedoelstellingen. Elise de Groot van HVR Group gaat in op de noodzaak van vervlechting van het participatie- en het besluitvormingsproces aan de hand de drie fases van besluitvorming. Tot slot geeft Jasper Ludolph van Mett je een keuzemodel voor doelgerichte participatie en een aantal tips waarmee je vooral bij de start en aan het einde van burgerparticipatietrajecten het verschil kan maken. Klim met Mett en HVR Group in het participatieklimrek.