Eén overheid: samenwerken bij grote complexe opgaven


-

Markeren en Delen

Harry Louwenaar
Friso Fennema
Odie Geerligs

Tafelgesprek: rol en bijdrage van communicatie in samenwerkingsverbanden

Bij grote maatschappelijke opgaven (denk aan energietransitie, klimaatadaptatie, inclusiviteit et cetera) geldt dat de oplossing niet alleen van de overheid kan komen. Overheden werken daarom steeds meer samen. Met elkaar (in zogenaamde interbestuurlijke programma’s) en ook met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Hoe richt je in dergelijke samenwerkingsverbanden de communicatierol in? Aan welke knoppen kun je draaien om de communicatieve samenwerking te versterken? Hoe organiseer je de communicatie in dergelijke keten?

Harry Louwenaar gaat in gesprek met Odie Geerligs (plaatsvervangend directeur communicatie OCW) en Friso Fennema (directeur communicatie I&W). Deelnemers worden uitgedaagd zelf ook positie in te nemen.