Succesvol inclusief communiceren met beeldbrieven


-

Markeren en Delen

Job Leene
Hugo de Pagter

Deze fasterclass is een vervolg op de drukbezochte en hooggewaardeerde workshop op C-day18 over communicatie met laaggeletterden. Sprekers nemen deelnemers mee in de lastige vraag hoe je praktisch invulling geeft aan de vraag naar inclusieve schriftelijke communicatie: communicatie in een dusdanige vorm dat deze begrepen én gewaardeerd wordt door zowel hoog- als laaggeletterden.

Overheden moeten vanwege nieuwe Europese wetgeving aan steeds hogere eisen van toegankelijkheid voldoen. Niet alleen websites, ook ‘burgerbrieven’ moeten veel eenvoudiger worden. Voor de gemeente Rotterdam werden, in nauwe samenwerking met de doelgroep, zogeheten beeldbrieven ontwikkeld.

Deze brieven dragen aantoonbaar bij aan beter begrepen communicatie door: eenvoudige en logisch manier van opbouwen, duidelijk en functioneel beeld én een doordacht ontwerp van een brief of folder. Dat zorgt onder meer voor betere en snellere respons en een sterk teruglopend aantal vragen.

Voor het concept van deze beeldbrieven bestaat grote belangstelling, ook vanuit het buitenland. Het is één van de ondersteunde projecten in het Europese project Like!, dat innovatie bevordert in de publieke dienstverlening. De twee inleiders van de fasterclass verzorgden in dat kader eerder dit voorjaar uitgebreide workshops over dit onderwerp op uitnodiging van gemeenten in België en Nederland.