Fasterclass Tappan – Overheidscommunicatie 2017: de mythe van de zelfredzame burger


1 June 2017 14:50 - 15:50

Bookmark and Share

Marsha Tatipikalawan
Stephan Steinmetz
Marlies Janssen

Vorig jaar wees de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) er al op dat een groot aantal mensen dat in de problemen raakt weinig blaam treft: de regels zijn ingewikkeld, de bureaucratie is gekmakend en iedereen vergeet weleens wat of handelt soms vanuit emotie. De WRR ging hierin onlangs nog verder door te stellen dat waar de overheid uitgaat van de zelfredzame burger, deze in werkelijkheid vaak irrationeel handelt. Wat betekenen deze inzichten voor onze beroepspraktijk? Hoe kunnen wij effectiever worden? Marsha Tatipikalawan leidt het gesprek waarin Stephan Steinmetz en Marlies Janssen ingaan op waar het aan schort in de huidige publiekscommunicatie. Samen gaan we op zoek naar een handzame code voor overheidscommunicatie in 2017. Een code die is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en die meteen toepasbaar is in de praktijk.