Fasterclass Publiquest – Communicatief leiderschap in het publieke domein


1 June 2017 13:20 - 14:20

Bookmark and Share

Frithjof de Haan
Hanneke Koppers
Eefje Nienhuis

Er is grote behoefte aan communicatieve leiders. Hoe kunnen communicatieprofessionals het communicatief leiderschap binnen hun organisatie versterken? Door de bestuurstafel en collega’s te voorzien van de verrijkte informatie uit de buiten- en binnenwereld. En door hen te stimuleren vanuit kracht en kwetsbaarheid een standpunt in te nemen. Want communicatief leiderschap is pas mogelijk als er een voortdurende verbinding wordt gelegd tussen binnen- en buitenwereld.

Frithjof de Haan van Publiquest gaat in gesprek met Hanneke Koppers van de Technische Universiteit Eindhoven en Eefje Nienhuis van de gemeente Utrecht over de vraag hoe zij – zelfs in de hectiek van de dagelijkse werkpraktijk – de dialoog op gang houden. Vervolgens gaan we gezamenlijk aan de slag met de communicatielemniscaat, het dialoogmodel dat inzichtelijk maakt welke uitdagingen er spelen en welke interventies er mogelijk zijn. Waar liggen de grootste opgaven en welke kansen kan je pakken?

Frithjof de Haan
Frithjof de Haan is communicatiestrateeg, oprichter van Maatschap voor Communicatie en bestuurder bij Publiquest, een coöperatie van Communicatiebureau Podium, Leene Communicatie en Maatschap voor Communicatie. Hij werkt veel en graag in het publieke domein en heeft zich steeds meer gericht op het versterken van communicatief leiderschap.

Hanneke Koppers
Hanneke Koppers is directeur Communicatie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze staat bekend als gedreven, energiek, creatief en resultaatgericht. Leiderschap is voor haar: mensen op grootse en heel kleine wijze inspireren, en de professional faciliteren om zijn werk te kunnen doen.

Eefje Nienhuis
Eefje Nienhuis is adviseur bestuurscommunicatie bij de gemeente Utrecht. Rond het thema verkeer en vervoer is zij dagelijks bezig om de buitenwereld te verbinden met de binnenwereld en weer terug.