Fasterclass Maurice Specht – Hoe maken mensen samen-leving?


21 juni 2018 13:35 - 16:05

Markeren en Delen

Maurice Specht

De tijd dat overheden de samenleving maakten, ligt – als die tijd ooit is geweest – ver achter ons. Dat biedt ruimte voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Voor verbinden en vertrouwen. Maar hoe maken mensen zelf samen-leving? Hoe geven zij samen vorm aan hun leef-, woon- en werkomgeving en hoe reageren zij daarbij op het handelen van bijvoorbeeld overheden of corporaties? Tijdens de fasterclass springen we heen en weer tussen de dagelijkse praktijk en filosofische of bestuurlijke concepten die helpen de dynamiek van burgerparticipatie te begrijpen. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven. Zo onderzoeken we samen je een dynamiek in je wijk, dorp of stad kunt genereren waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan een nog betere omgeving.

Deze fasterclass is inspirerend voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe mensen met elkaar samenleven en hoe het samenspel tussen samenleving en partijen zoals de overheid en bijvoorbeeld woningcorporaties er anno 2018 uitziet.