Fasterclass MSLGROUP – Duurzaamheid: het nieuwe marketingtrucje of een pijler voor reputatie?


1 June 2017 14:50 - 15:50

Bookmark and Share

Henjo Guitjens
Bob Bruinenberg

Na het succes van de keynotepresentatie van MSLGROUP’s Nigel Salter tijdens C-DAY 2016 over sustainability bieden we tijdens C-DAY17 een verdiepende vervolgsessie.

Duurzaamheidscommunicatie en Shared Value Communication lijken de nieuwe heilige graal van de marketingcommunicatie. Grote bedrijven als KPN, Heineken, NS en Pepsi laten zichzelf van hun meest empathische kant zien en zoeken aansluiting bij de Sustainability Goals van de Verenigde Naties. De authenticiteit en geloofwaardigheid komen hierbij soms in het gedrang door kritische reacties uit de samenleving. Hoe kun je over je duurzame initiatieven en shared values communiceren op een eerlijke manier die bijdraagt aan een positieve reputatie?

In deze sessie kijken we naar de maatschappelijke ontwikkelingen, de zingeving van de organisatie, het stimuleren van duurzaam handelen tot en met het transformeren van bedrijven. Maar ook naar de vele betekenissen die aan het woord duurzaamheid worden toegekend. We delen zowel een theoretisch kader als concrete actuele voorbeelden van hoe het kan baten of schaden. En er is natuurlijk volop ruimte voor dialoog!